Renovatie Berchhiem

Verpleeg- en verzorgingstehuis Berchhiem te Bergum.

Dit project hebben wij in december 2013 in opdracht gekregen van bouwbedrijf Reitsma te Drachten. Voorafgaand aan de uitvoering, die is gestart in februari 2014, hebben wij samen met de fa. Unipro een rapport gemaakt van de dekvloeren. Met name de behandeling van de dilataties in het gebouw moest met de nodige zorg worden uitgevoerd. Na een periode van ca. 4 maanden is het gebouw in mei 2014 opgeleverd.