Schoonmaak

Door bezuinigingen op de onderhoudskosten worden wij steeds meer geconfronteerd met vloeren waar het onderhoud niet of niet op de juiste manier wordt uitgevoerd. Ook met typische schade gevallen, zoals bijvoorbeeld donkere vlekken onder afvalbakken(oxidatie), zijn voor de reguliere onderhoudsbedrijven steeds moeilijker te verwijderen. Om onze klantenkring nog optimaler te kunnen bedienen hebben wij hiervoor de nodige machines aangeschaft en samen met Johnson Diversy de kennis in huis gehaald om deze problemen samen met u op te kunnen lossen. Hierdoor door is vervroegde vervanging van vloerdelen veelal te voorkomen en kan er nog jaren gebruik van worden gemaakt.