PVC vloeren

Dit product wordt steeds meer toegepast. Ook hierin is een enorme hoeveelheid aan dessins en kleuren te verkrijgen die onderling heel goed te combineren zijn. Wat de PVC-vloer wel heeft en een Linoleumvloer niet zijn de toepassingen van fotoprints in het materiaal waardoor de mogelijkheden echt eindeloos zijn. PVC-vloeren worden toegepast in het onderwijs, de zorg en andere publieke gebouwen en is te verkrijgen in vele soorten, vormen en eigenschappen.

De PVC-vloeren kun je grofweg verdelen in drie groepen; Homogeen PVC, Heterogeen PVC, Antislip PVC. Homogeen PVC bestaat uit één laag van hetzelfde materiaal en wordt vooral toegepast waar sprake is van hoge slijtage en een zware belasting is. Heterogeen PVC is opgebouwd uit drie lagen en toepasbaar op de minder zwaar belaste vloeren. Antislip PVC bestaat meestal uit één laag welke een ruw oppervlak heeft en daardoor een hoog antislip gehalte. Dit wordt veelal toegepast in toiletten en badkamers.

Meest bekende PVC op dit moment zijn de zg. parketstroken. Een heterogeen produkt met een parketuistraling die in vele diverse maatvoeringen zijn te verkrijgen.

CTA Button