Winkler Prins

Dit nieuwbouwproject hebben wij in januari 2011 rechtstreeks in opdracht gekregen van onderwijs organisatie Winkler Prins. Dit project, het Techniekhuis, is een locatie waa r de technische vakken worden gegeven. Met name voor de metaal afdeling moest er een vloer komen die tegen lasspetters bestand is en tevens losgelegd kon worden in verband met de ondervloer constructie. De fa. Gerflor mocht hiervoor de GTl-vloer leveren, een vloer die middels een zwaluwstaa rt aan elkaar verbonden is. De rest van de v!oeren is uitgevoerd in hoofdza kelijk marmoleum en tapijt.

Uitgevoerd,

  • 690m2 egaliseren van de dekvloeren
  • 605m2 marmoleum verwerk tvan de fa. Forbo Flooring
  • 85m2 PVC verwerkt van de fa. Gerflor
  • 950m2 PVC verwerkt van de fa. Gerflor(CTI-vloer)
  • 855m2 tapijt verwerkt van de fa. Desso